Pridať k obľúbeným | Na hlavnú stránku


 

Vitajte na našich stránkach, na ktorých môžete nájsť informácie o Súkromnej obchodnej akadémiiSúkromnej strednej odbornej škole, ktoré pôsobia od roku 2009 pod spoločným názvom Školy Záhorie v Plaveckom Štvrtku, ku ktorým pribudla v roku 2015 aj Súkromná základná škola.

Obchodná akadémia a stredná odborná škola, ktoré sú jedinými strednými odbornými školami v okrese Malacky, ponúkajú možnosti odborného vzdelávania v odboroch obchodnej akadémie a gastronómie. V obchodnej akadémii je možné študovať a maturovať v odboroch „obchodná akadémia“, „obchod a podnikanie“ a „služby v cestovnom ruchu“. V strednej odbornej škole je možné sa pripravovať na profesie  „kuchár“ a „čašník, servírka“, ktorých absolvovaním sa dá získať výučný list alebo aj maturitné vysvedčenie. V oboch školách je možné absolvovať aj pomaturitné  alebo nadstavbové štúdium a akreditované rekvalifikačné kurzy.

Základná škola má za cieľ poskytnúť žiakom bezpečné a priateľské prostredie na vzdelávanie, v ktorom sa kladie dôraz na výučbu informatickej výchovy a anglického jazyka už od prvého ročníka.

Školy sú školami rodinného typu s malým počtom žiakov, v ktorých je individuálny prístup učiteľov k žiakom samozrejmosťou. 

Viac informácií o školách nájdete na ich stránkach, na ktoré sa dostanete kliknutím na ich názov alebo logo.

SOA - Súkromná obchodná akadémia

SSOŠ - Súkromná stredná odborná škola

 

Všetky práva vyhradené školyzahorie.sk © 2009

Webdesign by trueCreative

Na úvodnú stranu Slovensky English Français